Lezingen

Programma 2024:

Op dit moment staat er geen lezing gepland.

Lezingen die geweest zijn: 

‘Je lichaam als spiegel’ – Interactieve lezing over het karakter – hoe het ontstaat, wat het mogelijk maakt, wat het verhindert … 
Ken je dat, dat je steeds tegen bepaalde patronen aanloopt in je leven? Patronen die je jezelf hebt eigen gemaakt, maar die je eigenlijk ook in de weg zitten? Ken je dat, dat je er eigenlijk geen vat op krijgt en dat het wel lijkt of er steeds weer een bepaald thema in jouw leven een rol speelt? Wat kan je lichaam hierover te vertellen hebben? Laten we eens in de spiegel kijken …
Als je als baby wordt geboren, ben je nog één met de wereld om je heen. Er zijn nog geen gedachten, er is nog geen afgescheidenheid. Wanneer een kind ademhaalt, zien we dat het hele lichaam hieraan meedoet, zich er aan overgeeft, meebeweegt als een zachte golvende uitzetting en samentrekking van het hele lichaam. Als we opgroeien en geconfronteerd worden met (pijnlijke) ervaringen in de wereld om ons heen, zien we echter dat onze natuurlijke manier van ademhalen al gauw wordt verstoord. Onze ademhaling wordt onregelmatig of we houden onze adem juist in. Als baby zijn we volledig afhankelijk. Met al onze basisbehoeften zijn we afhankelijk van de wereld om ons heen. In de eerste 5 jaar staat er steeds zo’n specifieke basisbehoefte centraal. Zo maken we achtereenvolgens kennis met basisbehoeften als veiligheid, voeding, jezelf uitdrukken, autonomie en liefhebben. Als je in (één van) deze behoeften niet (genoeg) tegemoet gekomen bent, kun je bepaalde patronen ontwikkelen. Het zijn manieren die je helpen een weg te banen door het leven heen. Het kan zijn dat hierdoor het leven meer aanvoelt als ‘overleven’ of  ‘geleefd te worden’, in plaats te leven zoals je zou willen, mogelijk vanuit je hart ..?
Tegelijkertijd wordt vanuit deze patronen en overtuigingen ons karakter gevormd. Het karakter heeft zijn blauwdruk in het lichaam, en hier in komt dan ook ons levensverhaal tot uitdrukking. Veel informatie over ons levensverhaal en over wie wij zijn is dus terug te vinden in ons lichaam. Door meer te luisteren naar wat het lichaam ons te vertellen heeft, komen we dichter bij wie we in wezen zijn, dichter bij onze bron …

‘De Kracht van JA’  Interactieve lezing over het belang en de kunst van het JA zeggen …
Het heeft een onvermoede kracht … JA zeggen … het is zelfs een van onze grootste krachten, tevens één van onze meest onderschatte krachten. Het betekent dat je onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud ja zegt tegen het leven zoals het zich op dat moment aan je voordoet. Je houding is er een van acceptatie, van waar laten zijn wat is. Hierdoor kom je helemaal in het NU, val je samen met jezelf, én kom je in je kracht! De keuze voor JA zeggen betekent een geleidelijk aan opgeven van je verzet tegen het leven, waardoor de levensenergie ongehinderd door je heen kan stromen en je volledig gaat deelnemen aan het leven. Leven in de spirit van ‘JA’ leidt naar een leven van ruimte en openheid. Als je eenmaal het pad van ‘JA’ opgaat openen zich voortdurend nieuwe mogelijkheden! ‘JA’ zeggen betekent niet dat je alles maar moet slikken. Er is een verschil tussen iets niet willen en iets niet waar laten zijn. Er zijn dingen in het leven die niet zijn zoals je ze zou willen. Dit is een gegeven, niet alles is precies zoals jij wilt. Dat hoeft ook niet. Door te ervaren en te erkennen van wat je niet wilt, kom je in contact met wat je wel wilt. Dit is de weldadige werking van het contrast in het leven.

‘Vrouwelijke en Mannelijke energie’ Interactieve lezing over het belang van de balans tussen beiden …
Steeds meer mensen voelen de roep om te leven vanuit hun ziel en te luisteren naar hun hart in plaats van naar de oude stemmen van angst, ego en dwang.
Het lijden op aarde vraagt om een ingrijpende bewustzijnsverandering, die al in gang is gezet. Hierbij hoort een herstel van de vrouwelijke energie, die zich bevindt in zowel mannen als vrouwen, en die de poort vormt tot het hart. Deze vrouwelijke energie, die te maken heeft met gevoel, intuïtie en het hart kan zorgen voor meer evenwicht in onszelf, in onze relaties, en ook op politiek en maatschappelijk niveau.
Ook is het van belang de hartgedragen liefdevolle mannelijke energie (in zowel mannen als vrouwen) te onderscheiden van de op strijd en controle gebaseerde mannelijke energie, die onze recente geschiedenis heeft gedomineerd.
De weg naar evenwicht en harmonie bestaat uit het integreren van de gezonde mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. Pas dan kunnen we innerlijk heel worden, in contact komen met onze ziel en vanuit onze heelheid contact met anderen aangaan, op weg naar een meer hartgedragen wereld.
Maar hoe zit dat dan met de mannelijke en vrouwelijke energie in ons? Hoe herkennen wij deze, en hoe komen we in balans? Hier over gaat deze lezing, gebaseerd op een boek van Pamela Kribbe, vanuit een diep doorleefd contact met Maria Magdalena, waarin ze ons liefdevol overdenkingen voorlegt over wat het betekent om man, vrouw, mens te zijn.

Locatie is Adventskerk, Julianalaan 3, te Zoetermeer