Wat doe ik?

‘Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden die je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw wijze en op jouw uur.’

In de loop van ons leven maken wij soms schokkende of pijnlijke situaties mee, waar ieder op eigen wijze op reageert.
Deze reacties, ook wel ‘overlevingsmechanismen’ genoemd, zijn bepalend voor ons karakter en patronen in ons verdere leven. Want hoewel deze patronen ons ooit hebben geholpen om onszelf ‘veilig’ te voelen of te overleven, kunnen ze ons nu behoorlijk in de weg zitten.

Leven is energie. Onze levensenergie bepaalt hoe vitaal je bent, hoe je jezelf ervaart. Dit heeft ook invloed op je bewegingsvrijheid. Indien je als kind niet genoeg bevestigd bent, indien er geen ruimte was voor verdriet, boosheid of schrik, kan deze energie zich vast gaan zetten in je lijf en kunnen er in het lichaam chronische klachten ontstaan, zoals onverklaarbare buikklachten, hoofdpijn, maar ook depressie of andere psychische of lichamelijke klachten.
Het lichaam vergeet niet, het brengt jouw levensverhaal tot uitdrukking. Het geeft aan hoeveel steun je in jouw leven hebt ervaren en in hoeverre het je is gelukt het leven vorm te geven en te genieten van het leven.

Lichaamsgerichte Psychotherapie gaat over jezelf opnieuw ‘belichamen’, en zoekt een nieuwe verbinding tussen geest en lichaam, tussen denken en voelen. Via een gerichte concentratie op het lichaam om gevoelens en spanningen (signalen van het lichaam) te leren herkennen en erkennen, leer je stil te staan bij wat jouw lichaam je te vertellen heeft, en naar wat jij nodig hebt om weer te gaan stromen en je levensenergie vrij te maken. Lichaamsbewustzijn kan leiden tot inzicht en helderheid over jouw patronen in het dagelijks leven. Het lichaam bevat veel informatie en wijsheid over wie je in essentie bent …
Ook aanraking is een middel om stil te staan bij jezelf. Aangeraakt worden is niet vanzelfsprekend en van wezenlijk belang! Velen van ons hebben het als baby of jong kind gemist om vastgehouden of aangeraakt te worden, waardoor soms zelfs de behoefte ernaar lijkt verdwenen. Dit kan een reden zijn om vooral in je hoofd te gaan leven, dan hoef je immers niet te voelen wat je gemist hebt. Aanraken brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Voelen brengt je weer dichter bij Zijn.

In mijn werk maak ik gebruik van diverse methoden als bio-energetica, psychodrama, gestalt, focussing, ademwerk, meditatie, gesprekstechnieken en integratieve aanraking. Hierbij ligt de nadruk op de ervaring om weer toegang te krijgen tot jouw eigen levensenergie. Dit geeft ruimte, vitaliteit en blijdschap!