Over mij

“Het leven bestaat uit licht en schaduw en we gaan door beide heen”

Mijn naam is Saskia Stolwijk (1963), ik ben onder andere lichaamsgericht therapeut, rouwvrouw en levenskunstenaar-in-eenvoud. Mijn levensgeschiedenis bestaat uit Licht en Schaduwkanten, en begint met het opgroeien in een omgeving,
die ik als zeer onveilig heb ervaren.  Vanuit ‘overleven’ en vooral ‘niet voelen’ heb ik met vallen en opstaan geprobeerd mijn leven vorm te geven. Mijn eerste huwelijk, de opvoeding van mijn kinderen, het vroege overlijden van mijn zoon, uiteindelijk een echtscheiding, het durven loslaten van een vaste werkkring, mijn tweede huwelijk – al deze levensperioden hebben mij levenservaring gebracht, en het besef dat het steeds weer gaat om zelfacceptatie en eenvoud.

Na een jarenlange zoektocht en een sterke drang naar persoonlijke ontwikkeling kwam ik via o.a. Emotioneel Lichaamswerk, stembevrijding, kunstzinnige vorming en dans uit bij de opleiding tot Lichaamsgericht Therapeut.
Hiermee ben ik tot verdere verdieping van mijn levenswijsheid gekomen. Het is niet zonder worsteling gegaan om mezelf en het leven lief te hebben.

In mijn werk met cliënten – individueel en in groepen – ondersteun ik mensen met liefde, warmte en humor.
Door middel van deze ervaringsgerichte therapie, met het lichaam als belangrijk uitgangspunt, begeleid ik mensen in hun eigen zoektocht. De kennis van lichaamstaal in combinatie met ervaring in ‘aanraken vanuit het hart’ maakt mijn vak verrijkend en compleet.